);

Πολιτική Απορρήτου

Πνευματικά δικαιώματα

Το logo του almoposfc.gr, όλα τα σχετικά κείμενα, φωτογραφίες και περιεχόμενο, αποτελούν πνευματική διοκτησία και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση από οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, έντυπο, τηλεφωνικό (π.χ. ιστοσελίδες, email, SMS, φωνητικές πύλες κλπ.), οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την έγγραφη άδεια του Παρόχου.

Σχόλια

Τα δημοσιευμένα σχόλια των επισκεπτών δεν εκφράζουν την άποψη του almoposfc.gr και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες και παραπληροφόρηση. 

Τα σχόλια (σχόλιο) των μελών και επισκεπτών μπορεί να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις, παρακαλούνται όμως οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

Φροντίστε να μην δυσφημίζετε φυσικά πρόσωπα, υπηρεσίες ή προϊόντα αλλά να παραθέτετε επιχειρήματα σε χαμηλούς τόνους. Τα παράπονα σας ακούγονται και πέρα από τα όρια του almoposfc.gr και δεν πρέπει να δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας κατηγορήσει χωρίς λόγο.

Cookies

Αυτό το Site χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site. 

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης. 

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

– Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.

– Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.

– Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το Site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

Προσωπικά Δεδομένα

Το almoposfc.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο και συμμορφούμενο στο νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR, EE 2016/679) που τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 για όσες εταιρείες διατηρούν βάσεις δεδομένων, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Γενικά, κατά την απλή πλοήγηση στον ιστότοπο και την πρόσβασή σας στο περιεχόμενό των επιμέρους σελίδων δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει η ιστοσελίδα είναι πιθανό να σας ζητηθούν τα κάτωθι στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) για τη δημοσίευση αγγελίας καταχωρούνται στοιχεία επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνο και 2) για την υποβολή σχολίου δεν ζητείται όνομα, αλλά καταχωρείται ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), δηλαδή τα στοιχεία του υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου αποστέλλεται το εκάστοτε σχόλιο.

Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα, ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα, ενώ δηλώνετε έμπρακτα τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, ενώ ακόμα ανά πάσα στιγμή κατόπιν αίτησής σας τυχόν δοθέντα προσωπικά σας στοιχεία, είναι δυνατό να διαγραφούν οριστικά.

Αποποίηση ευθύνης

Η ιστοσελίδα μας έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρά ταύτα, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιονδήποτε πληροφοριών μας διαβιβάσετε, όπως δεν υποσχόμαστε ότι ο παρών δικτυακός τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσία περιλαμβάνεται σε αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Οι διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως τόσο ο παρών ιστότοπος όσο και οι εξυπηρετητές (servers) των οποίων κάνουμε χρήση για την μετάδοση των πληροφοριών και των υπηρεσιών μας, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη, ούτε είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (links) και επομένως τυχόν προβλήματα ή ζημίες που ήθελε προκύψουν από τη χρήση τους βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των εν λόγω συνδέσμων.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Όροι χρήσης του ιστότοπου

Οι κάτωθι όροι ρυθμίζουν τις σχέσεις του almoposfc.gr ως ιδιοκτήτη του παρόντος δικτυακού τόπου και των επισκεπτών/χρηστών του, τους οποίους καλούνται οι τελευταίοι να διαβάσουν προσεκτικά και να επισκεφθούν τον ιστότοπο μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αποδοχή των κάτωθι όρων σε περίπτωση χρήσης του ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 2492/1997 και δύνανται να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση τροποποίησης του ως άνω νόμου ή άλλων συναφών νομοθετημάτων. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα και να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές, άλλως συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση almoposfc@gmail.com.

Συμπεριφορά χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που ρυθμίζουν τη χρήση του διαδικτύου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα, από πράξεις απορρέουσες από κακή ή αθέμιτη χρήση των σελίδων ή υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες του, βαραίνει αποκλειστικά τους τελευταίους οι οποίοι υποχρεούνται σε αποζημίωσή μας για κάθε τυχόν θετική και αποθετική ζημία.

Διευθύνσεις ΙΡ

Η διεύθυνση ΙΡ (κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου) καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον ιστότοπο. Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων (server, data base, δικτύου κτλ). Η διεύθυνση ΙΡ πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθεί από εμάς, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές ή άλλες κρατικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.