);

Επικοινωνια

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Εμμανουηλίδης Γεώργιος: +30 6983481595

Υπεύθυνος Τύπου: Μίντζας Στέφανος: +30 6985930360

Υπεύθυνος Ακαδημίας: Χατζηγιαννίδης Χρήστος: +30 6942905345

Παρακαλούμε εισάγετε το email σας.