);

Διοικητικο Συμβουλιο

Το 7μελές διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Αλμωπού Αριδαίας απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος: Παντελίδης Φώτης
Αντιπρόεδρος: Ιγνατίδης Κων/νος
Γεν.Γραμματέας: Τσιτιρίδης Ιωάννης
Ταμίας: Κουτσουράς Κών/νος
Μέλος: Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Μέλος: Αντωνιάδης Χαράλαμπος
Μέλος: Χατζηγιαννίδης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Χρήστος Βαδάς

2. Αθανάσιος Μποτσφάρης

Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή σκοπός της οποίας είναι η σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας για τη συμμετοχή της ομάδας στην επαγγελματική κατηγορία.

Τα μέλη αυτής ειναι:

1. Φώτης Παντελίδης

2. Ηλίας Κελικλής

3. Γιώργος Εμμανουηλίδης

4. Ιωάννης Τσιτιρίδης

5. Κωνσταντίνος Ιγνατίδης