);

Διοικητικο Συμβουλιο

Το 7μελές διοικητικό συμβούλιο του Ερασιτέχνη Αλμωπού Αριδαίας απαρτίζουν οι:

Πρόεδρος:   Παντελίδης Φώτης
Αντιπρόεδρος:   Ιγνατίδης Κων/νος
Γεν.Γραμματέας:   Τσιτιρίδης Ιωάννης
Ταμίας:   Κουτσουράς Κών/νος
Μέλος:   Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Μέλος:   Αντωνιάδης Χαράλαμπος
Μέλος:   Χατζηγιαννίδης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Χρήστος Βαδάς

2. Αθανάσιος Μποτσφάρης

Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε πενταμελής επιτροπή σκοπός της οποίας είναι η σύσταση της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας για τη συμμετοχή της ομάδας στην επαγγελματική κατηγορία.

Τα μέλη αυτής ειναι:

1. Φώτης Παντελίδης

2. Ηλίας Κελικλής

3. Γιώργος Εμμανουηλίδης

4. Ιωάννης Τσιτιρίδης

5. Κωνσταντίνος Ιγνατίδης