);

Δ.Σ. ΠΑΕ Αλμωπός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Παντελίδης Φώτης
Α’ μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Ιγνατίδης Κων/νος
Γενικός Γραμματέας, μη εκτελεστικό μέλος: Τσιτιρίδης Ιωάννης
Ταμίας, μη εκτελεστικό μέλος: Μυλοθρίδης Δημήτριος
Μη εκτελεστικό μέλος: Μπεκίρης Στέφανος
Μη εκτελεστικό μέλος: Εμμανουηλίδης Γεώργιος