);

Δ.Σ. ΠΑΕ Αλμωπός

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:   Παντελίδης Φώτης
Α’ μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:   Ιγνατίδης Κων/νος
Β’ μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος:   Μποτσφάρης Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας, μη εκτελεστικό μέλος:   Τσιτιρίδης Ιωάννης
Ταμίας, μη εκτελεστικό μέλος:   Μυλοθρίδης Δημήτριος
Μη εκτελεστικό μέλος:   Μπεκίρης Στέφανος
Μη εκτελεστικό μέλος:   Εμμανουηλίδης Γεώργιος